Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.227
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72, MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print),   ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

News

ORCID

Authors submitting their manuscripts to Wroclaw University Press journals are obliged to use a unique ORCID number (Open Researcher and Contributor ID). It is a popular digital tool allowing for the identification of the author and their research work in scientific communication. You can register for an ORCID number for free at: https://orcid.org/.

Original version of the journal 

From 1 January 2017 online edition is the original version of all published articles.


Podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych - zadanie finansowane w ramach umowy
784/p-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę."