Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 2, March-April, p. 203–208

Publication type: original article

Language: English

The Influence of Regular Exercise Training on Kidney Transplant Recipients’ Health and Fitness Condition

Wpływ regularnej aktywności fizycznej na stan zdrowia i kondycję fizyczną pacjentów po przeszczepie nerki

Tomasz Płonek1,A,D,E,F, Artur Pupka1,A,C,E, Jakub Marczak1,B,C,F, Jan Skóra2,A,E, Dariusz Blocher3,B,C

1 Department of Cardiac Surgery, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Vascular, General and Transplantation Surgery, Wroclaw Medical University, Poland

3 General Medical Practice, Grzybowo, Poland

Abstract

Background. There is no data available explaining the correlation between the intensity of exercise training and kidney transplant recipients’ health and fitness condition.
Objectives. The aim of the study was to evaluate the influence of the intensity of physical activity on the renal transplant recipients’ self reported health and fitness condition.
Material and Methods. A retrospective study was performed using a questionnaire form. The questionnaire was filled out by members of the Polish department of the World Transplant Games Federation and the Polish Association of People on Dialysis and After Kidney Transplantation. 167 patients (Age: 36 ± 11 yrs, Males: 52%) were enrolled in the study.
Results. Even two hours of exercise per week after the transplantation statistically significantly ameliorated the recipients’ self-reported health (p = 0.007) and fitness condition (p < 0.0001). The amount of time devoted weekly to sports positively correlated with the patient’s health and fitness condition (p = 0.00325 and p = 0.00123 respectively). People who did not exercise had higher BMI levels than those who practiced sports (25.8 ± 5.2 and 24 ± 3.99 respectively, p = 0.0003) but the weekly training time did not correlate with the BMI of kidney transplant recipients (r = –0.08, p = 0.275).
Conclusion. Regular physical activity did not deteriorate the graft’s function in the examined patients. The results of this study bring authors to the conclusion that physical activity can be recommended for all kidney transplant recipients that do not have other serious comorbidities which would restrain them from practicing sports.

Streszczenie

Wprowadzenie.Pacjenci po przeszczepie nerki chcący rozpocząć aktywność fizyczną często nie mogą uzyskać odpowiedzi na pytanie, czy wysiłek fizyczny może pogorszyć ich stan zdrowia.
Cel pracy. Analiza wpływu intensywności aktywności fizycznej u pacjentów po przeszczepie nerki na własną ocenę swojej wydolności fizycznej i stanu zdrowia.
Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywne badanie ankietowe wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych i Osób Po Przeszczepie Nerki, a także wśród członków polskiego oddziału World Transplant Games Federation. Ostatecznie analizowano dane od 167 pacjentów (wiek: 36 ± 11 lat, mężczyźni: 52%).
Wyniki. Nawet dwie godziny aktywności fizycznej tygodniowo istotnie statystycznie poprawiały własną ocenę stanu zdrowia (p = 0,007) i kondycji fizycznej (p < 0.0001). Tygodniowy czas przeznaczany na aktywność ruchową korelował dodatnio z własną oceną zdrowia i kondycji fizycznej pacjenta (odpowiednio: p = 0,00325 i p = 0,00123). Osoby, które nie ćwiczyły miały większe BMI niż ci, którzy uprawiali sport (odpowiednio: 25,8 ± 5,2 i 24 ± 3,99; p = 0,0003), ale wśród osób, które ćwiczyły tygodniowy czas poświęcany na treningi nie korelował z wartością BMI (r = –0,08; p = 0,275).
Wnioski. Regularna aktywność fizyczna nie pogorszyła czynności przeszczepionego narządu u analizowanych pacjentów. Wyniki badania własnego sugerują, że u pacjentów po przeszczepie nerki, którzy nie mają innych poważnych schorzeń dodatkowych, można zalecać czynne uprawianie sportu.

Key words

sports, exercise, renal transplantation.

Słowa kluczowe

sport, wysiłek fizyczny, przeszczep nerek.

References (19)

 1. Kahwaji J, Bunnapradist S, Hsu JW, Idroos ML, Dudek R: Cause of Death With Graft Function Among Renal Transplant Recipients in an Integrated Healthcare System. Transplantation 2010.
 2. Jezior D, Krajewska M, Madziarska K, Kurc-Darak B, Janczak D, Patrzalek D, Boryslawski K, Klinger M: Posttransplant overweight and obesity: myth or reality? Transplant Proc 2007, 39(9), 2772–2775.
 3. Cordier P, Decruynaere C, Devogelaer JP: Bone mineral density in posttransplantation patients: effects of physical activity. Transplant Proc 2000, 32(2), 411–414.
 4. Grotz WH, Mundinger FA, Rasenack J, Speidel L, Olschewski M, Exner VM, Schollmeyer PJ: Bone loss after kidney transplantation: a longitudinal study in 115 graft recipients. Nephrol Dial Transplant 1995, 10(11), 2096– 2100.
 5. Pate RR, Pratt M, Blair SN, Haskell WL, Macera CA, Bouchard C, Buchner D, Ettinger W, Heath GW, King AC et al.: Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA 1995, 273(5), 402–407.
 6. Daudet G, Dupuis JM, Jocteur-Monrozier D, Reix P, Cochat P, Bellon G: [Kidney transplanted child and sport practices]. Arch Pediatr 2005, 12(3), 273–277.
 7. Calzolari A, Giordano U, Matteucci MC, Pastore E, Santilli A, Turchetta A, Rizzoni G: Exercise tolerance and behavior of blood pressure in children and adolescents after renal transplant. J Sports Med Phys Fitness 1997, 37(4), 267–272.
 8. Painter P: Exercise after renal transplantation. Adv Ren Replace Ther 1999, 6(2), 159–164.
 9. Yango AF, Gohh RY, Monaco AP, Reinert SE, Gautam A, Dworkin LD, Morrissey PE: Excess risk of renal allograft loss and early mortality among elderly recipients is associated with poor exercise capacity. Clin Nephrol 2006, 65(6), 401–407.
 10. Kjaer M, Beyer N, Secher NH: Exercise and organ transplantation. Scand J Med Sci Sports 1999, 9(1), 1–14.
 11. Slapak M: Sport for the transplant athlete – just harmless fun or a valuable tool? Ann Transplant 2005, 10(4), 24–27.
 12. Painter PL, Topp KS, Krasnoff JB, Adey D, Strasner A, Tomlanovich S, Stock P: Health-related fitness and quality of life following steroid withdrawal in renal transplant recipients. Kidney Int 2003, 63(6), 2309–2316.
 13. Painter P, Ward K, Nelson RD: Self-reported physical activity in patients with end stage renal disease. Nephrol Nurs J 2011, 38(2), 139–147; quiz 148.
 14. Painter PL, Hector L, Ray K, Lynes L, Dibble S, Paul SM, Tomlanovich SL, Ascher NL: A randomized trial of exercise training after renal transplantation. Transplantation 2002, 74(1), 42–48.
 15. Painter PL, Luetkemeier MJ, Moore GE, Dibble SL, Green GA, Myll JO, Carlson LL: Health-related fitness and quality of life in organ transplant recipients. Transplantation 1997, 64(12), 1795–1800.
 16. Tomczak CR, Warburton DE, Riess KJ, Jendzjowsky NG, Esch BT, Liang Y, Haennel RG, Haykowsky MJ: Pulmonary oxygen uptake and heart rate kinetics during the six-minute walk test in transplant recipients. Transplantation 2008, 85(1), 29–35.
 17. Painter P: Exercise following organ transplantation: A critical part of the routine post transplant care. Ann Transplant 2005, 10(4), 28–30.
 18. Gordon EJ, Prohaska TR, Gallant MP, Sehgal AR, Strogatz D, Yucel R, Conti D, Siminoff LA: longitudinal analysis of physical activity, fluid intake, and graft function among kidney transplant recipients. Transpl Int 2009, 22(10), 990–998.
 19. Macdonald JH, Kirkman D, Jibani M: Kidney transplantation: a systematic review of interventional and observational studies of physical activity on intermediate outcomes. Adv Chronic Kidney Dis 2009, 16(6), 482–500.