Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 2, March-April, p. 185–191

Publication type: original article

Language: English

Associations Between the Lower Esophageal Sphincter Function and the Level of Physical Activity

Wzajemne zależności między czynnością dolnego zwieracza przełyku i poziomem aktywności fizycznej

Dorota Waśko-Czopnik1,A,B,C,D, Paweł Jóźków2,A,B,C,D, Katarzyna Dunajska2,A,B,C,D, Marek Mędraś2,E, Leszek Paradowski1,E,F

1 Department of Gastroenterology and Hepatology Wroclaw Medical University, Poland

2 University School of Physical Education in Wroclaw, Poland

Abstract

Background. Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a very frequent and multifactorial disease. It has been found that GERD is associated with obesity, smoking, esophagitis, diet and lifestyle. Physical activity is among the factors involved in the occurrence of GERD.
Objectives. The aim of the study was to evaluate the associations between the different parameters of lower esophageal pressure (LES) and the level of everyday physical activity in patients with GERD.
Material and Methods. The authors examined 100 consecutive patients who underwent manometry and pH-metry because of symptoms suggesting GERD. Physical activity was assessed by means of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). In accordance with IPAQ categorical scoring, the authors divided the studied subjects into 3 groups according to their level of physical activity. The investigation comprised 59 men and 41 women, with the mean age 49 ± 14 years.
Results. . The authors analyzed the relationships between the LES parameters (pressure, total LES length and HPZ length) and physical activity. The authors did not find any significant correlations between the studied parameters and the amount of physical activity. The authors also did not observe any association between the LES pressure and the level of physical activity. The subgroups distinguished on the basis of LESP did not differ as to the amount of everyday physical activity as well.
Conclusion. Although most data indicates that intense exercise exacerbates GERD symptoms, the authors did not find any associations between LES parameters and physical activity. In view of the present results maintaining the recommended level of everyday physical activity does not interfere with the mechanisms of GERD.

Streszczenie

Wprowadzenie.Choroba refluksowa przełyku (GERD) jest częstym schorzeniem o charakterze polietiologicznym. Uważa się, że jest związana z otyłością, paleniem tytoniu, dietą, zapaleniem przełyku i trybem życia. Także aktywność fizyczna jest jednym z czynników odpowiedzialnych za dolegliwości o typie GERD.
Cel pracy. Ocena zależności między parametrami dolnego zwieracza przełyku a poziomem codziennej aktywności fizycznej u pacjentów z GERD.
Materiał i metody. Zbadano 100 kolejnych pacjentów poddanych manometrii przełykowej i pH-metrii z powodu podejrzenia GERD. Aktywność fizyczna była oceniana za pomocą skróconej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ), na postawie którego pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od nasilenia aktywności fizycznej. Badaniem objęto 59 mężczyzn i 41 kobiet, a średni wiek wynosił 49 ± 14 lat.
Wyniki. Analizowano korelacje między parametrami dolnego zwieracza przełyku (ciśnienie, całkowita długość, długość odcinka śródbrzusznego) a aktywnością fizyczną. Nie odnotowano żadnych istotnych zależności między badanymi parametrami a aktywnością fizyczną.
Wnioski. Mimo iż wiele danych wskazuje, że intensywność wysiłku fizycznego nasila dolegliwości GERD, na podstawie wyników badań własnych nie potwierdza się zależności między parametrami LES a aktywnością fizyczną. Poziom codziennego wysiłku fizycznego nie powinien wpływać na objawy GERD.

Key words

LES pressure, physical activity, reflux disease.

Słowa kluczowe

ciśnienie dolnego zwieracza przełyku, aktywność fizyczna, choroba refluksowa.

References (23)

 1. Dodds WJ, Hogan WJ, Helm JF et al.: Pathogenesis of reflux esophagitis. Gastroenterology 1981, 87, 376–394.
 2. Sharma P, Wani S, Romero Y et al.: Racial and geographic issues in gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol. 2008, 103(11), 2669–2680.
 3. Pandolfino JE, Kwiatek MA, Kahrilas PJ: The pathophysiologic basis for epidemiologic trends in gastroesophageal reflux disease. Gastroenterol Clin North Am 2008, 37, 827–843.
 4. Lazebnik LB, Vasil’ev IuV, Masharova AA et al.: Prevalence of gastroesophageal reflux disease in Moscow: results of a population study. Ter Arkh 2008, 80(8), 66–68.
 5. Jóźków P, Waśko-Czopnik D, Dunajska K et al.: The relationship between gastroesophageal reflux disease and the level of physical activity. Swiss Med Wkly 2007, 137, 465–470.
 6. Zagari RM, Fuccio L, Wallander MA et al.: Gastro-oesophageal reflux symptoms, oesophagitis and Barrett’s oesophagus in the general population: the Loiano-Monghidoro study. Gut 2008, 57(10), 1354–1359.
 7. Dore MP, Maragkoudakis E, Fraley K et al.: Diet, lifestyle and gender in gastro-esophageal reflux disease. Dig Dis Sci 2008, 53(8), 2027–2032.
 8. Jóźków P, Waśko-Czopnik D, Dunajska K et al.: Gastroesophageal reflux disease and physical activity. Sports Med 2006, 36, 385–391
 9. Boyle JJ, Altschuler SM, Nixon TE et al.: Role of diaphragm in the genesis of lower esophageal sphincter pressure in the cat. Gastroenterology 1985, 88, 723–728.
 10. Mittal RK, Rochester DF, McCallum RW: Effect of the diaphragmatic contraction on lower esophageal sphincter pressure in man. Gut 1987, 28, 1564–1571.
 11. Iwakiri K, Tanaka Y, Kawami N et al.: Pathophysiology of gastroesophageal reflux disease: motility factors. Nippon Rinsho 2007, 65, 829–835.
 12. Holloway R: Motor defects in gastroesophageal diseases. In: Pharmacotherapy of gastrointestinal motor disorders. Edit: Dent J Sydney 1991, 145–155.
 13. Massey BT, Simuncak C, LeCapitaine-Dana NJ et al.: Transient lower esophageal sphincter relaxations do not result from passive opening of the cardia by gastric distension. Gastroenterology 2006, 130, 89–95.
 14. Iwakiri K, Hayashi Y, Kotoyori M et al.: Transient lower esophageal sphincter relaxations (TLESRs) are the major mechanism of gastroesophageal reflux but are not the cause of reflux disease. Dig Dis Sci 2005, 50, 1072–1077.
 15. Trudgill NJ, Riley SA: Transient lower esophageal sphincter relaxations are no more frequent in patients with gastroesophageal reflux disease than in asymptomatic volunteers. Am J Gastroenteol 2001, 96, 2569–2574.
 16. Collings KL, Pierce Pratt F, Rodriguez-Stanley S et al.: Esophageal reflux in conditioned runners, cyclists and weightlifters. Med Sci Sport Exerc 2003, 35, 730–735.
 17. Pandolfino JE, Bianchi LK, Lee TJ et al.: Esophagogastric junction morphology predicts susceptibility of exercise-induced reflux. Am J Gastroenterol 2004, 99, 1430–1436.
 18. Stein HJ, Korn O, Liebermann-Meffert D: Manometric vector volume analysis to assess lower esophageal sphincter function. Ann Chir Gynaecol 1995, 84, 151–158.
 19. Peters HP, Zweers M, Backx FJ et al.: Gastrointestinal symptoms during long-distance walking. Med Sci Sports Exerc. 1999, 31, 767–773.
 20. Riddoch C, Trinick T: Gastrointestinal disturbances in marathon runners. Br J Sports Med 1988, 22, 71–74.
 21. Sullivan SN, Wong C, Heidenheim P: Does running cause gastrointestinal symptoms? A survey of 93 randomly selected runners compared with controls. N Z Med J 1994, 24, 107, 328–331.
 22. Peters HP, Bos M, Seebregts L et al.: Gastrointestinal symptoms in long-distance runners, cyclists, and triathletes: prevalence, medication, and etiology. Am J Gastroenterol 1999, 94, 1570–1581.
 23. Peters HP, De Kort AF, Van Krevelen H et al.: The effect of omeprazole on gastro-oesophageal reflux and symptoms during strenuous exercise. Aliment Pharmacol Ther 1999, 13, 1015–1022.