Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 2, March-April, p. 177–183

Publication type: original article

Language: English

The Formulation of Flurbiprofen Loaded Microspheres Using Hydroxypropylmethycellulose and Ethylcellulose

Opracowanie mikrosfer wypełnionych flurbiprofenem za pomocą hydroksypropylmetycelulozy i etylocelulozy

Muhammad K. Shahzad1,A, Muhammad Ubaid1,B, Moosa Raza1,C,D, Ghulam Murtaza2,E,F

1 Faculty of Pharmacy, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan

2 Department of Pharmaceutical Sciences, COMSATS Institute of Information Technology, Abbottabad, Pakistan

Abstract

Objectives. The aim of the present work was to formulate flurbiprofen (FLB) loaded microspheres of hydroxypropylmethycellulose and ethylcellulose polymers to study the effect of different proportions of the polymer mixture on the release behavior of the drug.
Material and Methods. A series of microspheres were prepared using tween-80 as a surfactant. The prepared microspheres were evaluated for entrapment efficiency (%) and percentage recovery. Drug release was performed in USP phosphate buffers of pH 1.2 and 6.8. Drug release data were plotted in various kinetic models, including zero-order, first-order, Higuchi and Korsmeyer-Peppas models to investigate the optimum composition suitable for sustained drug delivery.
Results. A significant difference in drug release kinetics was observed by varying the composition of hydroxypropylmethycellulose/ethylcellulose. As the ratio of EC/HPMC was increased, the release rate of flurbiprofen decreased.
Conclusion. This study demonstrated the potential of polymer combinations in the formulation of microspheres for water-insoluble drugs utilizing HPMC and EC as release retardant materials, using a simple solvent evaporation microencapsulation technique. It was observed that various physico-chemical properties of the microspheres varied according to the change in polymer concentrations used in the formulations.

Streszczenie

Cel pracy. Opracowanie mikrosfer wypełnionych flurbiprofenem (FLB) za pomocą polimerów hydroksypropylmetycelulozy i etylocelulozy w celu zbadania wpływu różnych proporcji mieszaniny polimerów na uwalnianie leku.
Materiał i metody. Wytworzono zestaw mikrosfer z użyciem tween-80 jako środka powierzchniowo czynnego. Przygotowane mikrosfery oceniono pod względem wydajności uwięzienia (%) i odsetka odzyskania. Uwalnianie leku prowadzono w buforach fosforanowych o USP pH 1,2 i 6,8. Dane uwalniania leku wykreślono w różnych modelach kinetycznych, w tym rzędu zerowego, pierwszego rzędu, modelach Higuchi i Korsmeyer-Peppas badających optymalną kompozycję odpowiednią do przedłużonego uwalniania leku.
Wyniki. Zaobserwowano znaczącą różnicę kinetyki uwalniania leku w zależności od proporcji hydroksypropylmetycelulozy i etylocelulozy. Im większy stosunek EC / HPMC, tym mniejsza szybkość uwalniania flurbiprofenu.
Wnioski. Badanie to wykazało możliwości kombinacji polimerów w preparacie zawierającym mikrosfery jako nośnik leków nierozpuszczalnych w wodzie z wykorzystaniem HPMC EC jako materiałów opóźniających uwalnianie, za pomocą prostego odparowania rozpuszczalnika techniką mikrokapsułkowania. Stwierdzono, że właściwości fizykochemiczne mikrosfer zależą od zmian w stężeniu polimeru stosowanego w preparatach.

Key words

flurbiprofen, microspheres, HPMC, ethylcellulose.

Słowa kluczowe

flurbiprofen, mikrosfery, HPMC, etyloceluloza.

References (21)

 1. References Sharif A, Rabbani M, Akhtar MF, Akhtar B, Saleem A, Farzana K, Usman A, Murtaza G: Design and evaluation of modified release bilayer tablets of flurbiprofen. Adv Clin Exp Med 2011, 20, 343–349.
 2. Ahmad M, Ahmad R, Murtaza G: Comparative Bioavailability and Pharmacokinetics of Flurbiprofen 200 mg SR Pellets from India and France. Adv Clin Exp Med 2011, 20, 599–604.
 3. Murtaza G, Ahmad M, Khan SA: Release behavior of the ethylcellulose microcapsules containing model drugs of different physicochemical properties. J Pharm Bioallied Sci 2010, 2, 153–153.
 4. Ahmad M, Pervaiz K, Murtaza M, Ramzan M: Pharmacokinetic modelling of microencapsulated metronidazole. Acta Pharm Sinica 2009, 44, 674–679.
 5. Ansari MT, Haneef M, Murtaza G: Solid Dispersions of Artemisinin in Polyvinyl Pyrrolidone and Polyethylene Glycol. Adv Clin Exp Med 2010, 19, 745–754.
 6. Sinha VR, Singla AK, Wadhawn S, Kaushik R, Kumria R, Bansal K, Dhawan S: Chitosan microspheres as a potential carrier for drugs. Int J Pharm 2004, 274, 1–33.
 7. Nokhodchi A, Norouzi-Sani S, Siahi-Shadbad MR, Lotfipoor F, Saeedi M: The effect of various surfactants on the release rate of propanolol hydrochloride from hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)-Eudragit matrices. Eur J Pharm Biopharm 2002, 54, 349–356.
 8. Neelesh KV, Pack DW: Microspheres for controlled release drug delivery. Expert Opin Biol Ther 2004, 4, 35–51.
 9. Khan SA, Ahmad M, Murtaza G, Aamir MN, Rasool F, Akhtar M: Study of nimesulide release from ethylcellulose microparticles and drug-polymer compatibility analysis. Latin Am J Pharm 2010, 29, 554–561.
 10. Khan SA, Ahmad M, Murtaza G, Aamir MN, Akhtar N, Kousar R: Dual coated microparticles for intestinal delivery of nimesulide. Latin Am J Pharm 2011, 29, 739–745.
 11. Aamir MN, Ahmad M, Khan SA, Akhtar N, Murtaza G, Akhtar M, Rasool F: Fabrication of novel gastro-retentive floating microcapsules by utilizing combination of HPMC and EC and their Physicochemical Assessment. Latin Am J Pharm 2011 30, 1010–1015.
 12. Khan SA, Ahmad M, Murtaza G, Aamir MN, Rehman NU, Kousar R, Rasool F, Akhtar M: Low viscosity hydroxypropylmethylcellulose coated nimesulide floating microparticles. Trop J Pharm Res 2010, 9, 293–299.
 13. Murtaza G: Development of glutaraldehyde cross-linked metronidazole loaded chitosan microcapsules: Analysis of dissolution data using DDSolver. Latin Am J Pharm 2011, 30, 1389–1395.
 14. Murtaza G, Ahmad M, Asghar MW, Aamir MN: Salbutamol sulphate-ethylcellulose microparticles: formulation and in-vitro evaluation with emphasis on mathematical approaches. DARU J Pharm Sci 2009, 17, 209–216.
 15. Murtaza G, Ahmad M, Shehnaz G: Microencapsulation of diclofenac sodium by non-solvent addition technique: Use of toluene and petroleum benzin as solvent and non-solvent respectively. Trop J Pharm Res 2010, 9, 187– 195.
 16. Murtaza G, Ahmad M: Microencapsulation of tramadol hydrochloride and physicochemical evaluation of formulations. Pak J Chem Soc 2009, 31, 511–519.
 17. Khan SA, Ahmad M, Kousar R, Murtaza G: Nimesulide-serratiopeptidase sustained release microparticles-Combined formulation and in vitro characterization. Adv Clin Exp Med 2011, 20, 605–611.
 18. Khan SA, Ahmad M, Murtaza G, Shehnaz G, Aamir MN, Rasool F: Design of nimesulide-chitosan microparticles by pH change coacervation. Latin Am J Pharm 2011, 30, 1260–1266.
 19. Murtaza G, Ahmad M, Akhtar N, Rasool F: A comparative study of various microencapsulation techniques: Effect of polymer viscosity on microcapsule characteristics. Pak J Pharm Sci 2009, 22, 291–300.
 20. Aamir MN, Ahmad M, Akhtar N, Murtaza G, Khan SA, Zaman SU, Nokhodchi A: Development and in vitro–in vivo relationship of controlled-release microparticles loaded with tramadol hydrochloride. Int J Pharm 2011, 407, 38–43.
 21. Murtaza G, Ahmad M, Akhtar N: Biowaiver study of oral tabletted ethylcellulose microcapsules of a BCS class I drug. Bull Chem Soc Ethiop 2009, 23, 1–16.