Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 2, March-April, p. 145–149

Publication type: editorial article

Language: English

Podocytes in Urine, a Novel Biomarker of Preeclampsia?

Podocyty w moczu jako nowy biomarker stanu przedrzucawkowego?

Andrzej Konieczny1,A,B,D,E,F, Andrzej Konieczny2,A,B,D,E,F, Monika Ryba1,D,E,F, Monika Ryba2,D,E,F, Justyna Wartacz1,D,E,F, Justyna Wartacz2,D,E,F, Agnieszka Czyżewska-Buczyńska1,D,E,F, Zbigniew Hruby1,E,F, Zbigniew Hruby2,E,F, Zbigniew Hruby3,E,F, Wojciech Witkiewicz1,E,F, Wojciech Witkiewicz4,E,F, Wojciech Witkiewicz5,E,F

1 WROVASC – Integrated Cardiovascular Centre, Provincial Specialized Hospital, Research and Development Center in Wroclaw, Poland

2 Department of Nephrology, Sub-Department of Diabetology and Transplantation Medicine, Provincial Specialized Hospital, Research and Development Center in Wroclaw, Poland

3 Department of Internal Diseases Nursing, Wroclaw Medical University, Poland

4 Department of Vascular Surgery, Provincial Specialized Hospital, Research and Development Center in Wroclaw, Poland

5 Faculty of Dentistry, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Preeclampsia is a disorder occurring during pregnancy typically after 20 weeks of gestation. It affects both mother and unborn baby in at least 5–8% of all pregnancies. It is a rapidly progressive condition characterized by high blood pressure and the presence of protein in the urine. The symptoms, such as swelling, sudden weight gain, headaches and vision disturbances, are important signs of preeclampsia which can lead to maternal and infant illness and death. It is estimated that this disorder is responsible for 76,000 maternal and 500,000 infant deaths each year. The main hypothesis explaining the development of preeclampsia is the theory of placental hypoxia/ischemia. An imbalance between vascular endothelial growth factor (VEGF) and soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) seems to play a crucial role. Currently there is no way to predict, with certainty whether preeclampsia will develop during a given pregnancy. There is a need for a diagnostic tool which can help to identify and monitor women at risk. There is growing evidence that podocyturia – urinary excretion of viable podocytes may be a useful predictor of preeclampsia. This paper presents facts supporting such a hypothesis.

Streszczenie

Stan przedrzucawkowy to schorzenie pojawiające się podczas ciąży, zwykle po jej 20. tygodniu. Stan ten zagraża zarówno matce, jak i nienarodzonemu jeszcze dziecku, i dotyczy około 5–8% wszystkich ciąż. Stan przedrzucawkowy postępuje gwałtownie i charakteryzuje się współistnieniem nadciśnienia tętniczego i białkomoczu. Objawia się obrzękami, nagłym zwiększeniem masy ciała, bólami głowy i zaburzeniami widzenia, które mogą prowadzić do uszkodzenia płodu, a nawet śmierci matki i dziecka. Ogólnie szacuje się, że każdego roku na świecie z powodu stanu rzucawkowego umiera ok. 76.000 matek i 500.000 nienarodzonych dzieci. Główną hipotezą tłumaczącą powstanie stanu przedrzucawkowego jest teoria niedokrwienia/niedotlenienia łożyska. Kluczową rolę wydaje sięgrać zaburzenie równowagi między czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) a receptorem naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (sFlt-1). Obecnie nie ma pewnej diagnostyki, która pomogłaby zapobiec rozwojowi stanu rzucawkowego. Znalezienie skutecznego narzędzia diagnostycznego, przydatnego w identyfikacji i monitorowaniu osób zagrożonych stanem przedrzucawkowym, wydaje się sprawą wielkiej wagi. Jednym z takich narzędzi z pewnością mogłoby być badanie wydalania podocytów z moczem. Poniższa praca przedstawia dowody na poparcie tej hipotezy.

Key words

hypertension, podocytes, preeclampsia, pregnancy, proteinuria.

Słowa kluczowe

białkomocz, ciąża, nadciśnienie tętnicze, podocyty, stan przedrzucawkowy.

References (29)

 1. Brown MA, Lindheimer MD, de Swiet M, Van Assche A, Moutquin JM: The classification and diagnosis of the hypertensive disorders of pregnancy: statement from the International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP). Hypertens Pregnancy 2001, 20(1), IX–XIV.
 2. Hernandez-Diaz S, Toh S, Cnattingius S: Risk of pre-eclampsia in first and subsequent pregnancies: prospective cohort study. BMJ 2009, 338, b2255.
 3. Eskenazi B, Fenster L, Sidney S: A multivariate analysis of risk factors for preeclampsia. JAMA 1991, 266(2), 237–241.
 4. Jenkins SM, Head BB, Hauth JC: Severe preeclampsia at < 25 weeks of gestation: maternal and neonatal outcomes. Am J Obstet Gynecol 2002, 186(4), 790–795.
 5. Bellamy L, Casas JP, Hingorani AD, Williams DJ: Pre-eclampsia and risk of cardiovascular disease and cancer in later life: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007, 335(7627), 974.
 6. Jauniaux E, Poston L, Burton GJ: Placental-related diseases of pregnancy: Involvement of oxidative stress and implications in human evolution. Hum Reprod Update 2006, 12(6), 747–755.
 7. Redman CW, Sargent IL: latest advances in understanding preeclampsia. Science 2005, 308(5728), 1592–1594.
 8. Sugimoto H, Hamano Y, Charytan D, Cosgrove D, Kieran M, Sudhakar A, Kalluri R: Neutralization of circulating vascular endothelial growth factor (VEGF) by anti-VEGF antibodies and soluble VEGF receptor 1 (sFlt-1) induces proteinuria. J Biol Chem 2003, 278(15), 12605–12608.
 9. Simon M, Grone HJ, Johren O, Kullmer J, Plate KH, Risau W, Fuchs E: Expression of vascular endothelial growth factor and its receptors in human renal ontogenesis and in adult kidney. Am J Physiol 1995, 268(2 Pt 2), F240–250.
 10. Foster RR, Hole R, Anderson K, Satchell SC, Coward RJ, Mathieson PW, Gillatt DA, Saleem MA, Bates DO, Harper SJ: Functional evidence that vascular endothelial growth factor may act as an autocrine factor on human podocytes. Am J Physiol Renal Physiol 2003, 284(6), F1263–1273.
 11. Zhao S, Gu X, Groome LJ, Wang Y: Decreased nephrin and GlEPP-1, but increased VEGF, Flt-1, and nitrotyrosine, expressions in kidney tissue sections from women with preeclampsia. Reprod Sci 2009, 16(10), 970–979.
 12. Grill S, Rusterholz C, Zanetti-Dallenbach R, Tercanli S, Holzgreve W, Hahn S, Lapaire O: Potential markers of preeclampsia – a review. Reprod Biol Endocrinol 2009, 7, 70.
 13. Petermann AT, Krofft R, Blonski M, Hiromura K, Vaughn M, Pichler R, Griffin S, Wada T, Pippin J, Durvasula R et al.: Podocytes that detach in experimental membranous nephropathy are viable. Kidney Int 2003, 64(4), 1222– 1231.
 14. Yu D, Petermann A, Kunter U, Rong S, Shankland SJ, Floege J: Urinary podocyte loss is a more specific marker of ongoing glomerular damage than proteinuria. J Am Soc Nephrol 2005, 16(6), 1733–1741.
 15. Nakamura T, Ushiyama C, Suzuki S, Hara M, Shimada N, Sekizuka K, Ebihara I, Koide H: Urinary podocytes for the assessment of disease activity in lupus nephritis. Am J Med Sci 2000, 320(2), 112–116.
 16. Hara M, Yanagihara T, Kihara I: Urinary podocytes in primary focal segmental glomerulosclerosis. Nephron 2001, 89(3), 342–347.
 17. Hara M, Yamamoto T, Yanagihara T, Takada T, Itoh M, Adachi Y, Yoshizumi A, Kawasaki K, Kihara I: Urinary excretion of podocalyxin indicates glomerular epithelial cell injuries in glomerulonephritis. Nephron 1995, 69(4), 397–403.
 18. Nakamura T, Ushiyama C, Suzuki S, Hara M, Shimada N, Ebihara I, Koide H: The urinary podocyte as a marker for the differential diagnosis of idiopathic focal glomerulosclerosis and minimal-change nephrotic syndrome. Am J Nephrol 2000, 20(3), 175–179.
 19. Hara M, Yanagihara T, Takada T, Itoh M, Matsuno M, Yamamoto T, Kihara I: Urinary excretion of podocytes reflects disease activity in children with glomerulonephritis. Am J Nephrol 1998, 18(1), 35–41.
 20. Garovic VD, Wagner SJ, Turner ST, Rosenthal DW, Watson WJ, Brost BC, Rose CH, Gavrilova L, Craigo P, Bailey KR et al.: Urinary podocyte excretion as a marker for preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2007, 196(4), 320 e321–327.
 21. Aita K, Etoh M, Hamada H, Yokoyama C, Takahashi A, Suzuki T, Hara M, Nagata M: Acute and transient podocyte loss and proteinuria in preeclampsia. Nephron Clin Pract 2009, 112(2), c65–70.
 22. Zhao S, Gu Y, Coates G, Groome LJ, Saleem MA, Mathieson PW, Wang Y: Altered nephrin and podoplanin distribution is associated with disturbed polarity protein PARD-3 and PARD-6 expressions in podocytes from preeclampsia. Reprod Sci 2011, 18(8), 772–780.
 23. Skoberne A, Konieczny A, Schiffer M: Glomerular epithelial cells in the urine: what has to be done to make them worthwhile? Am J Physiol Renal Physiol 2009, 296(2), F230–241.
 24. Vogelmann SU, Nelson WJ, Myers BD, Lemley KV: Urinary excretion of viable podocytes in health and renal disease. Am J Physiol Renal Physiol 2003, 285(1), F40–48.
 25. Achenbach J, Mengel M, Tossidou I, Peters I, Park JK, Haubitz M, Ehrich JH, Haller H, Schiffer M: Parietal epithelia cells in the urine as a marker of disease activity in glomerular diseases. Nephrol Dial Transplant 2008, 23(10), 3138–3145.
 26. Mueller-Deile J, Kumpers P, Achenbach J, Park JK, Mengel M, Haller H, Schiffer M: Podocalyxin-positive glomerular epithelial cells in urine correlate with a positive outcome in FSGS. J Nephrol 2012, [Epub ahead of print].
 27. Hauser PV, Collino F, Bussolati B, Camussi G: Nephrin and endothelial injury. Curr Opin Nephrol Hypertens 2009, 18(1), 3–8.
 28. Srivastava T, Garola RE, Whiting JM, Alon US: Synaptopodin expression in idiopathic nephrotic syndrome of childhood. Kidney Int 2001, 59(1), 118–125.
 29. Barisoni L, Kriz W, Mundel P, D’Agati V: The dysregulated podocyte phenotype: a novel concept in the pathogenesis of collapsing idiopathic focal segmental glomerulosclerosis and HIV-associated nephropathy. J Am Soc Nephrol 1999, 10(1), 51–61.