Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 6, November-December, p. 779–785

Publication type: review article

Language: English

Review and Principles of Modern Methods of Ultrasound Imaging in Rheumatology

Przegląd i podstawy nowoczesnych metod obrazowania ultrasonograficznego stosowanych w reumatologii

Sławomir Jeka1,, Paweł Żuchowski2,, Mikołaj Karmowski3,, Bohdan Gworys4,, Andrzej Karmowski3,

1 Clinical Division of Rheumatology and Connective Tissue Diseases, Dr. J. Biziel’s 2nd University Hospital in Bydgoszcz, Medical College of Nicolaus Copernicus University, Poland

2 NZOZ Nasz Lekarz, Torun, Poland

3 1st Department and Clinic of Gynecology and Obstetrics, Wroclaw Medical University, Poland

4 Department of Normal Anatomy, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Ultrasound examinations belong to the group of most easily available visual examinations. They are not burdened with such an amount of contraindications as computed tomography. They are cheaper and faster to perform than magnetic resonance. The progress which has taken place in recent times in ultrasonography has, to a large extent, influenced the increased quality of images, as well as also allowing for new applications in diagnostic imaging. This also concerns rheumatology, including diagnosis of early rheumatoid arthritis. The available options in ultrasound examination allow for an accurate depiction of synovium or erosions. Unfortunately, diagnostic options also have their restrictions and in special cases their improper usage can lead to worsening of the quality of imaging. It is particularly visible in the case of rheumatology, in which great problems appear with establishing diagnostic criteria of illnesses. On that account it is extremely important to have the knowledge in the scope of modern ultrasonography which will enable the correct application of available techniques of imaging, which improves the diagnostic value of this type of examination in rheumatology. That it is required to have a basic knowledge of rules that are used with modern ultrasound options such as SRI, CRI or THI. Thanks to the correct use of these options, based on theoretical knowledge it is possible to obtain very accurate images in the process of an ultrasound examination. Addressing the need to have such knowledge, we can even improve the number of courses organized in this field by ACR or EULAR.

Streszczenie

Badanie ultrasonograficzne jest jednym z najbardziej dostępnych badań. Nie jest ono obciążone taką liczbą przeciwwskazań, jak np. tomografia komputerowa. Jest ono również tańsze i szybsze do wykonania niż rezonans magnetyczny. Postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat w ultrasonografii w znaczącym stopniu wpłynął na poprawę jakości obrazowania, stworzyło to możliwość nowych zastosowań w diagnostyce obrazowej. Dotyczy to również reumatologii, w tym diagnostyki wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów. Dostępne nowe opcje w USG pozwalają na dokładne obrazowanie błony maziowej i nadżerek. Niestety, nowe opcje obrazowania mają również swoje ograniczenia, w niektórych wypadkach ich niewłaściwe użycie może prowadzić do pogorszenia jakości obrazu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku reumatologii, w której istnieją duże trudności w ustalaniu kryteriów diagnostycznych. Z tego względu jest bardzo ważne, aby posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu nowoczesnej ultrasonografii, która umożliwia prawidłowe stosowanie dostępnych technik obrazowania, co zwiększa wartość diagnostyczną tego badania w reumatologii. Dotyczy to w szczególności takich opcji badania ultrasonograficznego, jak SRO, CRI czy THI. Dzięki prawidłowemu wykorzystaniu tych opcji, opartym na wiedzy teoretycznej, jest możliwe uzyskanie bardzo dokładnych obrazów podczas badania USG. O konieczności posiadania takiej wiedzy może świadczyć liczba kursów organizowanych w tej dziedzinie przez ACR lub EULAR.

Key words

ultrasonography, contrast agents, tissue harmonic imaging, speckle reduction imaging

Słowa kluczowe

ultrasonografia, środki kontrastowe, obrazowanie w technologii II harmonicznej, redukcja ziarnistości obrazu w czasie rzeczywistym

References (11)

 1. Jeka S, Murawska A: Ultrasonografia błony maziowej w chorobach reumatycznych. Reumatologia 2009, 47, 6, 339–343.
 2. Korkosz M, Wojciechowski W, Kapuścińska K et al.: Niskopolowy rezonans magnetyczny i ultrasonografia wysokiej rozdzielczości nadgarstka, stawów śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych rąk oraz przeciwciała antycytrulinowe i czynniki reumatoidalne w rozpoznaniu reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentów z niezróżnicowanym zapaleniem wielostawowym. Reumatologia 2009, 47, 51–59.
 3. Filippucci E, Meenagh G, Epis O et al.: Ultrasound imaging for the rheumatologist. XIII. New trends. Threedimensional ultrasonography. Clin Exp Rheumatol 2008, 26(1), 1–4.
 4. Kielich S: Molekularna optyka nieliniowa. PWN, Warszawa–Poznań 1977.
 5. Berry M, Howdhury V, Suri S: Diagnostic Radiology – Advances in Imaging Technology, Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi 2005.
 6. Słapa R: Nowoczesne techniki ultrasonograficzne w badaniach tarczycy. Ultrasonografia 2009, 38(9).
 7. Jeka S, Sokólska E, Ignaczak P, Dura M: Nowoczesne techniki ultrasonograficzne obrazowania błony maziowej w chorobach reumatycznych. Roczn Pom Akad Med Szczecin 2010, 56, suppl. 1, 16–24.
 8. Mikowski A, Yadong L, Becker D, Ishark SO: Speckle Reduction Imaging, GE Medical Systems Ultrasound.
 9. Jakubowski W: Postępy w ultrasonograficznych środkach kontrastujących (UŚK). Ultrasonografia 2004, 15.
 10. Madej T, Kolarz B, Stępniak C et al.: Ultrasonograficzne środki kontrastujące w ocenie aktywności procesu zapalnego w obrębie stawów i pochewek ścięgnistych rąk u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Ultrasonografia 2007, 31, 85–89.
 11. Kane D, Grassi W, Sturrock R, Balint PV et al.: A brief history of musculoskeletal ultrasound: From bats and ships to babies and hips. Rheumatology 2004, 43, 931–933.