Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 5, September-October, p. 635–639

Publication type: original article

Language: English

Temporomandibular Dysfunction and Malocclusion in Young Adult Males – A Clinical Examination in a Medical Experiment

Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego a wady zgryzu u młodych dorosłych mężczyzn – badanie kliniczne w eksperymencie medycznym

Beata Kawala1,, Liwia Minch1,, Joanna Antoszewska1,

1 Department of Maxillofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. The prevalence of symptoms of temporomandibular dysfunction (TMD) has increased considerably in the past decades. Many theories related to the etiology of TMD have been presented in the past, but a specific and unique etiologic factor has not yet been diagnosed.
Objectives. The main goal of this study was to investigate the prevalence of malocclusion in young adult males and to estimate the association between malocclusion and the prevalence and severity of TMD signs and symptoms.
Material and Methods. The material comprised healthy male volunteers, army recruits (n = 300, age of 19–26 years). The clinicians established the prevalence of malocclusion and performed the registration of a Helkimo Anamnestic Index and Dysfunction Index.
Results. The Anamnestic Index – AI = 0 occurred in 239 (79.7%) recruits, AI = 1 in 61 soldiers (20.3%), no one presented with advanced symptoms – AI = 2. No clinical symptoms (DI = 0) were found in 184 soldiers (61.3%), recruit numbers with DI = I and DI = II were comparable and reached 59 (19.7%) and 57 (19.0%), respectively. None of the subjects displayed symptoms of severe dysfunction (DI = III). There were no statistically significant differences between the prevalence of malocclusion and signs of anamnestic and clinical TMJ dysfunction according to the Helkimo indices.
Conclusion. The results of this study show an evidently minor association of malocclusion and TMD signs in young, adult males. However other homogenous groups of individuals should be examined to enhance the evidence, preferably after unification of TMD classification.

Streszczenie

Wprowadzenie. Częstość występowania objawów dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (d.s.ż.) zwiększyły się w ciągu ostatnich lat. W przeszłości przedstawiono wiele teorii tłumaczących etiologię d.s.ż., lecz nie zdiagnozowano jednego swoistego czynnika.
Cel pracy. Zbadanie częstości występowania wad zgryzu wśród młodych dorosłych mężczyzn oraz ocena korelacji między występowaniem wad zgryzu a objawami d.s.ż.
Materiał i metody. Materiał obejmował zdrowych ochotników, poborowych (liczba = 300, wiek 19–26 lat). Badający oceniali występowanie wad zgryzu i przeprowadzali rejestrację wskaźnika klinicznego i anamnestycznego według Helkimo.
Wyniki. Wskaźnik anamnestyczny – AI = 0 wystąpił u 239 (79,7%) poborowych, AI = 1 u 61 żołnierzy (20,3%), nikt nie miał poważnych objawów – AI = 2. Brak klinicznych objawów (DI = 0) stwierdzono u 184 poborowych (61,3%), liczba żołnierzy z DI = I i DII = II była podobna i wyniosła odpowiednio 59 (19,7%) i 57 (19,0%,). U nikogo z badanych nie stwierdzono poważnej dysfunkcji (DI = III). Nie stwierdzono statystycznie istotnej korelacji między występowaniem wady zgryzu a objawami anamnestycznego i klinicznego wskaźnika dysfunkcji według Helkimo.
Wnioski. Wyniki tego badania wykazały słabe powiązania okluzji z objawami d.s.ż. u młodych dorosłych mężczyzn. Niemniej jednak o istotnych dowodach można będzie mówić dopiero po zbadaniu innych grup homogennych i najlepiej po ujednoliceniu klasyfikacji objawów d.s.ż..

Key words

temporomandibular disorders, Helkimo Index, malocclusion, young adults

Słowa kluczowe

dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego, wskaźnik Helkimo, wady zgryzu, młodzi dorośli

References (26)

 1. Cattaneo PM, Dalstra M, Melsen B: Analysis of stress and strain around orthodontically loaded implants: an animal study. Int J Oral Maxillofac Implants 2007, 22, 213–225.
 2. Cattaneo PM, Melsen B: The use of cone-beam computed tomography in an orthodontic department in between research and daily clinic. World J Orthod 2008, 9, 269–282.
 3. Okeson JP: Orofacial Pain. Guidelines for Assessment, Diagnosis and Management. Chicago, Ill: Quintessence 1996, 113–184.
 4. Gesch D, Bernhardt O, Kocher T, John U, Hensel E, Alte D, Staf D: The association of malocclusion and functional occlusion with temporomandibular disorders in adults: Results on the population-based study of health in Pomerania. Angle Orhod 2004, 72, 512–520.
 5. Gesch D, Bernhardt O, Kirbschus A: The association of malocclusion and functional occlusion with temporomandibular disorders (TMD) in adults. A systematic review of population-based studies. Quintessence Int 2004 35, 211–221.
 6. Alkhader M, Kuribayashi A, Ohbayashi N, Nakamura S, Kurabayashi T: Usefulness of cone beam computed tomography in temporomandibular joints with soft tissue pathology. Dentomaxillofac Radiol 2010, 39, 343–348.
 7. Michelotti A, Iodice G: The role of orthodontics in temporomandibular disorders. J Oral Rehabil 2010, 37, 411–429.
 8. Gebeile-Chauty S, Robin O, Messaoudi Y, Aknin JJ: Can orthodontic treatment generate temporomandibular disorders and pain? A review Orthod Fr 2010, 81, 85–93.
 9. Al-Riyami S, Moles DR, Cunningham SJ: Orthognathic treatment and temporomandibular disorders: a systematic review. Part 1. A new quality-assessment technique and analysis of study characteristics and classifications. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009, 136, 624–625.
 10. Al-Riyami S, Cunningham SJ, Moles DR: Orthognathic treatment and temporomandibular disorders: a systematic review. Part 2. Signs and symptoms and meta-analyses. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009, 136, 626–627.
 11. Kalaykova SI, Lobbezoo F, Naeije M. Risk factors for anterior disc displacement with reduction and intermittent locking in adolescents. J Orofac Pain 2011, 25, 153–160.
 12. Greven M: TMD, bruxism, and occlusion. Am J Orthod Dentofac Orthop 2011, 139, 424–425.
 13. Leuin SC, Frydendall E, Gao D, Chan KH: Temporomandibular joint dysfunction after mandibular fracture in children: a 10-year review. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2011, 137, 10–14.
 14. Helkimo M: Studies on function and dysfunction of the masticatory system II. Index for anamnestic and clinical dysfunction and occlusal state. Sven Tandlak Tidskr 1974, 67, 101–121.
 15. Jenni M, Schürch jr E, Minder CE, Geering A: Symptome funktioneller Störungen – epidemiologische Untersuchungen des Kausystems an Rekruten. Schweiz Monatschr Zahnmed 1988, 98, 1185–1189.
 16. Ćelić R, Jerolimov V, Pandurić J: A study of the influence of occlusal factors and parafunctional habits on the prevalence of signs and symptoms of TMD. Int J Prost 2002, 15, 43–48.
 17. Nawrocka-Furmanek J, Rusiniak-Kubik K., Godlewski T, Mierzwińska-Nastalska E, Kostrzewa-Janicka J, Zubrzycki P, Wojtyńska E: Występowanie parafunkcji i dysfunkcji narządu żucia w relacji do warunków okluzyjnych studentów stomatologii. Protet Stomat 2004, 54, 152–161.
 18. Tecco S, Crincoli V, Di Bisceglie B, Saccucci M, Macrĺ M, Polimeni A, Festa F: Signs and symptoms of temporomandibular joint disorders in Caucasian children and adolescents. Cranio 2011, 29, 71–79.
 19. Bjørn L, Berit S, Krongstad S, Bjørn Ø, Eckersberg T: Signs and symptoms of craniomandibular disorders in two groups of 19-year-old individuals, one treated orthodontically and the other not. Acta Odontol Scand 1988, 46, 89–93.
 20. Runge ME, Sadowsky C, Sakols EI, BeGole EA: The relationship between temporomandibular joint sounds and malocclusion. Am J Orthod Dentofac Orthop 1989, 96, 36–42.
 21. Malepszy A, Nowak-Malinowska H, Kaczmarek U: Wybrane parametry stanu zdrowia narządu żucia 18-letniej młodzieży z województwa dolnośląskiego. Wrocł Stomatol 2000, 103–109.
 22. Pedroni CR, De Oliveira AS, Guaratini MI: Prevalence of signs and symptoms of temporomandibular disorders in university students. J Oral Rehabil 2003 30, 283–289.
 23. Colonna-Walewska M, Split W: Wady zgryzu u młodzieży szkolnej a dysfunkcje narządu żucia. Magazyn Stomatol 2005, 15, 66–75.
 24. Kim MR, Graber T, Viana MA: Orthodontics and temporomandibular disorder: A meta-analysis. Am J Orthod Dentofac Orthop 2002, 121, 438–445.
 25. Jacobson S, Lennartsson B: Prevalence of malocclusion and awareness of dental appearance in young adults. Swed Dent J 1996, 20, 113–120.
 26. McNamara Jr JA, Seligman DA, Okeson JP: Occlusion, orthodontic treatment, and temporomandibular disorders: a review. J Orofac Pain 1995, 9, 73–90.