Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 4, July-August, p. 503–507

Publication type: original article

Language: English

Histological Investigation of the Effects of Tenoxicam on Pulmonary Complications of Pneumoperitoneum – Tenoxicam Reduces Lung Injuries Caused by Pneumoperitoneum

Badanie histologiczne wpływu tenoksykamu na powikłania płucne odmy otrzewnowej – tenoksykam zmniejsza urazy płuc spowodowane przez odmę otrzewnową

Suat Gezer1,, Sami Karapolat1,, Ümran Yıldırım2,, Hasan Türüt3,, Mesut Erbaş4,, İsmet Özaydın5,

1 Medical Faculty of Düzce University, Clinic of Thoracic Surgery, Düzce, Turkey

2 Medical Faculty of Düzce University, Department of Pathology, Düzce, Turkey

3 Medical Faculty of Rize University, Clinic of Thoracic Surgery, Rize, Turkey

4 Medical Faculty of Düzce University, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Düzce, Turkey

5 Medical Faculty of Düzce University, Clinic of General Surgery, Düzce, Turkey

Abstract

Objectives. Pneumoperitoneum increases intra-abdominal pressure and generates oxidative stress, which mediates tissue injury. One of the causes of oxidative stress production is an inflammatory reaction. Taking this into consideration, the current animal study was designed, using tenoxicam before a laparoscopy procedure in order to ascertain whether tenoxicam can prevent lung injury caused by pneumoperitoenum.
Material and Methods. Fourteen female Wistar rats were randomly divided into two groups: the tenoxicam group (seven rats) and the control group (seven rats). The tenoxicam group was given two doses (totalling 0.5 mg/kg) of intraperitoneal tenoxicam, and the control group was given 0.5 cc of 0.9% NaCl, 12 hours and ½ hour before the operation. Under intra-peritoneal anesthesia, a Veress needle was placed in the peritoneal cavity and a 15 mm-Hg pneumoperitoneum was established and maintained for 20 minutes; the peritoneal gas was then desufflated. The lungs were resected at the 180th minute from the beginning of the operation and were evaluated histopathologically. Histopathological evaluations including intra-alveolar hemorrhage, alveolar edema, congestion and leukocyte infiltration were carried out for both groups.
Results. A statistical comparison of the evaluation scores revealed significant differences between the two groups for intra-alveolar hemorrhage (p = 0.007), alveolar edema (p = 0.023) and congestion (p = 0.005) and a nonsignificant difference for leukocyte infiltration (p = 0.114).
Conclusion. Pneumoperitoneum causes injuries to lung tissue; tenoxicam reduces that damage and protects the lungs by decreasing intra-alveolar hemorrhage, alveolar edema and congestion.

Streszczenie

Cel pracy. Odma otrzewnowa zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej i wywołuje stres oksydacyjny, który pośredniczy w uszkodzeniu tkanek. Jedną z przyczyn stresu oksydacyjnego jest reakcja zapalna. Biorąc to pod uwagę, opisane badanie na modelu zwierzęcym z użyciem tenoksykamu przed laparoskopią zostało zaprojektowane w celu ustalenia, czy tenoksykam może zapobiec uszkodzeniom płuc spowodowanym przez odmę otrzewnową.
Materiał i metody. Czternaście samic szczurów Wistar podzielono losowo na dwie grupy: grupę z tenoksykamem (7 szczurów) i grupę kontrolną (7 szczurów). Grupa z tenoksykamem otrzymała 2 dawki tenoksykamu (w sumie 0,5 mg/kg) dootrzewnowo, a grupa kontrolna 0,5 ml 0,9% NaCl 12,5 godz. przed operacją. W znieczuleniu jamy otrzewnej umieszczono igłę Veressa w jamie otrzewnej, wywołano 15 mm Hg odmę otrzewnową i utrzymywano przez 20 min; następnie gaz został wypompowany z otrzewnej. W 180. minucie operacji wycięto płuca i badano histopatologicznie. Przeprowadzono ocenę histopatologiczną pod względem krwawienia wewnątrzpęcherzykowego, obrzęku pęcherzyków płucnych, przekrwienia i infiltracji leukocytów.
Wyniki. Statystyczne porównanie wykazało znaczące różnice między grupami pod względem krwotoku wewnątrz pęcherzyków płucnych (p = 0,007), obrzęku pęcherzyków płucnych (p = 0,023) i przekrwienia (p = 0,005). Nie wykazano istotnej różnicy w infiltracji leukocytów (p = 0,114).
Wnioski. Odma otrzewnowa powoduje urazy tkanki płucnej; tenoksykam zmniejsza uszkodzenia i chroni płuca przez zmniejszenie krwotoku wewnątrz pęcherzyków płucnych, obrzęku i przekrwienia.

Key words

pneumoperitoneum, lung injury, tenoxicam, rat

Słowa kluczowe

odma otrzewnowa, uszkodzenia płuc, tenoksykam, szczur

References (15)

 1. Holthausen UH, Nagelschmidt M, Troidl H: CO2 Pneumoperitoneum: What We Know and What We Need to Know. World J Surg 1999, 23, 794–800.
 2. Karayiannakis AJ, Makri GG, Mantzioka A, Karousos D, Karatzas G: Postoperative Pulmonary Function after Laparoscopic and Open Cholecystectomy. Br J Anaesth 1996, 77, 448–452.
 3. Pross M, Schulz HU, Flegsig A et al.: Oxidative Stress in Lung Tissue Induced by CO2 Pneumoperitoneum in the Rat. Surg Endosc 2000, 14, 1180–1184.
 4. Nickkholg A, Barro-Bejerano M, Liang R: Signs of Reperfusion Injury Following CO2 Pneumoperitoneum: An in vivo Microscopy Study. Surg Endosc 2008, 22, 122–128.
 5. Sare M, Hamamci D, Yilmaz I et al.: Effects of Carbon Dioxide Pneumoperitoneum on Free Radical Formation in Lung and Liver Tissues. Surg Endosc 2002, 16, 188–192.
 6. Gutt CN, Oniu T, Mehrabi A: Circulatory and Respiratory Complications of Carbon Dioxide Insufflation. Dig Surg. 2004, 21, 95–105.
 7. Dinckan A, Sahin E, Ogus M, Emek K, Gumuslu S: The Effect of Pentoxifylline on Oxidative Stress in CO2 Pneumoperitoneum. Surg Endosc 2009, 23, 534–538.
 8. Ypsilantis P, Tentes I, Anagnostopoulos K, Kortsaris A, Simopoulos C: Mesna Protects Splanchnic Organs From Oxidative Stress Induced by Pneumoperitoneum. Surg Endosc 2009, 23, 583–589.
 9. Turut H, Ciralik H, Kilinc M, Ozbag D, Imrek SS: Effects of Early Administration of Dexamethasone, N-Acetylcysteine and Aprotonin on Inflammatory and Oxidant-Antioxidant Status after Lung Contusion in Rats. Injury Int J Care Injured 2009, 40, 521–527.
 10. Çalikoglu M, Tamer L, Sucu N: The effects of Caffeic Acid Phenetnyl Ester on Tissue Damage in Lung after Hindlimb Ischemia-Reperfusion. Pharmacol Res 2003, 48, 397–403.
 11. Bayne K: Revised Guide for the Care and Use of Laboratory Animals Available. Physiologist 1996, 39, 199, 208–211.
 12. Kuntz C, Wunsch A, Bodeker C: Effect of Pressure and Gas Type on Intraabdominal, Subcutenous, and Blood pH in Laparoscopy. Surg Endosc 2000, 14, 367–371.
 13. Gutt CN, Kim ZG, Hollander D, Bruttel T, Lorenz M: CO2 Environment Influences the Growth of Cultured Human Cancer Cells Dependent on Insufflation Pressure. Surg Endosc 2001, 15, 314–318.
 14. Davies KJA: Oxidative Stress. The Paradox of Aerobic Life. Biochem Soc Symp 1995, 61, 1–31.
 15. Uzunkoy A, Ozgonul A, Ceylan A, Gencer M: The Effects of Isothermic and Hypothermic Carbon Dioxide Pneumoperitoneum on Respiratory Function Test Results. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2006, 13, 567–570.