Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 4, July-August, p. 489–494

Publication type: original article

Language: English

Esophagoplasty in Non-Standard Situations

Nietypowe przyczyny operacji wytwórczych przełyku

Andrzej Lewandowski1,, Krystyna Markocka-Mączka1,, Krzysztof Grabowski1,

1 Department of Gastrointestinal and General Surgery, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Independent of the causes that make nourishment by the mouth impossible, the damage of the esophagus requires its reconstruction in which the stomach or a segment of the intestine is used. The kind of the productive intervention is determined by both anatomical and technical options and has to be chosen individually for each patient. Surgical procedures have to be performed in one or in a few stages.
Objectives. The paper presents esophagoplasty in non-standard situations.
Material and Methods. 5 patients of both sexes (F-1, M-4) were operated on in non-standard situations. The youngest woman was 21 years old and the oldest man was 65 years old. 1 woman was operated on because of esophageal atresia. 1 man because an injury of the neck with tearing of the throat, larynx and esophagus. 2 men because of Boerhaave’s syndrome. 1 man, because of invasive planoepitheliale carcinoma of the esophagus, had esophagectomy at the same time as gastric tube pull-up. 5 days after the operation, because of the ischemia and necrosis of the stomach, removal of the stomach, salivary fistula and jejunostomy was made. All the patients had supplementary esophagus made from right half of the colon.
Results. No complications were reported in the postoperative period. No one died. Radiographic (gastrographine) examination was performed 7 days after surgery. The passage of contrast by the supplementary esophagus was efficient and patients began to consume liquids. 9 days after surgery, patients were able to consume all kinds of food. In the follow-up examination, all patients described their quality of life as satisfying. They could eat different kinds of food with no dysphagia.
Conclusion. The kind of intestinal segment used for the esophagoplasty depends on the function of blood supply and technical options. Our experience shows that supplementary esophagus produced from a segment of the ileum and right half of the colon in an isoperistaltic arrangement are functionally better than other segments of the large intestine, particularly in an antiperistaltic arrangement.

Streszczenie

Wprowadzenie. Uszkodzenie przełyku, niezależnie od przyczyny, uniemożliwiające odżywianie się przez usta wymaga jego rekonstrukcji, do której wykorzystuje się żołądek lub uszypułowany segment jelita. Rodzaj zabiegu wytwórczego zależy od uwarunkowań anatomicznych oraz możliwości technicznych i musi być wybierany dla każdego pacjenta indywidualnie. Czasami operacje wytwórcze są wykonywane w jednym lub kilku etapach.
Cel pracy. Przedstawiono 5 chorych, u których wykonano zabieg wytwórczy przełyku z jelita grubego z powodu różnych i nietypowych przyczyn.
Materiał i metody. U 5 chorych (1 kobieta i 4 mężczyzn) wykonano plastykę przełyku. Najmłodsza pacjentka miała 21 lat, a najstarszy mężczyzna 65 lat. 1 kobieta była operowana z powodu wrodzonego zarośnięcia przełyku, 1 mężczyzna z powodu urazu szyi z uszkodzeniem tchawicy, krtani i przełyku. 2 mężczyzn operowano z powodu zespołu Boerhaave. U 1 mężczyzny z powodu raka płaskonabłonkowego przełyku wykonano jego wycięcie i zespolenie przełykowożołądkowe. W 5. dobie po operacji z powodu martwicy żołądka usunięto go i wykonano przetokę ślinową na szyi i jejunostomię odżywczą. U wszystkich chorych przełyk zastępczy wykonano z prawej połowy okrężnicy.
Wyniki. W okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań. Nikt nie zmarł. Szczelność zespoleń sprawdzono radiologicznie kontrastem wchłanianym (gastrografina) w 7. dobie po zabiegu chirurgicznym. Pasaż kontrastu przez przełyk zastępczy był sprawny. Pacjenci odżywiali się samymi płynami, a od 9. doby stosowali dietę zwykłą. W badaniach kontrolnych wszyscy pacjenci określali jakość swojego życia jako satysfakcjonującą. Ich dieta jest różnorodna, nie mają trudności w połykaniu.
Wnioski. Rodzaj użytego segmentu jelita do wytworzenia zastępczego przełyku zależy przede wszystkim od jego ukrwienia i możliwości technicznych. W ocenie autorów przełyki zastępcze wytworzone z prawej połowy okrężnicy w ułożeniu izoperystaltycznym są funkcjonalnie lepsze niż z innych segmentów jelita grubego, zwłaszcza w ułożeniu antyperystaltycznym.

Key words

supplementary esophagus, non-standard esophagoplasty

Słowa kluczowe

przełyk zastępczy, niestandardowe przyczyny ezofagoplastyki

References (13)

 1. Bothereau H, Munoz-Bongrand N, Lambert B, Montemagno S, Cattan P, Sarfati E: Esophageal reconstruction after caustic injury: is there still a place for right coloplasty. Am J Surg 2007, 193, 660–664.
 2. De Schipper JP, Pull ter Gunne AF, Oostvogel HJ, van Laarhoven CJ: Spontaneous rupture of the esophagus: Boerhaave’s syndrome in 2008. Literature review and treatment algorithm. Dis Surg 2009, 26, 1–6.
 3. Matsuda T, Kaneda K, Takamatsu M, Takahashi M, Aishin K, Awazu M: Reliable preparation of the gastric tube for cervical esophagogastrostomy after esophagectomy for esophageal cancer. Am J Surg 2010, 199, e61–e64.
 4. Randjelovic T, Dikic S, Filipovic B, Gacic D, Bilanovic D, Stanisavljevic N: Short-segment jejunoplasty: the option treatment in the management of benign esophageal stricture. Dis Esophagus 2007, 20, 239–246.
 5. Holland AJ, Ron O, Pierro A, Drake D, Curry JI, Kiely EM, Spitz L: Surgical outcomes of esophageal atresia without fistula for 24 years at a single institution. J Pediatr Surg 2009, 44, 1928–1932.
 6. Burgos L, Barrena S, Andrés AM, Martinez L: Colonic interposition for esophageal replacement in children remains a good choice: 33-year median follow-up of 65 patients. J Pediatr Surg 2010, 45, 341–345.
 7. Kovesi T, Rubin S: Long-term complications of congenital esophageal atresia and/or tracheoesophageal fistula. Chest 2004, 126, 915–925.
 8. Zhang Z, Huang Y, Su P, Wang D, Wang L: Experience in treating congenital esophageal atresia in China. J Pediatr Surg 2010, 45, 2009–2014.
 9. Takada K, Matsumoto S, Hiramatsu T, Kojima E, Shizu M, Okachi S, Ninomiya K, Morioka H: Spontaneous pneumomediastinum: an algorithm for diagnosis and management. Ther Adv Respir Dis 2009, 3, 301–307.
 10. Vallböhmer D, Hölscher M, Bludau M, Gutschow C, Stippel D, Bollschweiler E, Schröder W: Options in the management of esophageal perforation: analysis over a 12-year period. Dis Esophagus 2009, 23, 185–190.
 11. Johnsson E, Lundell L, Liedman B: Sealing of esophageal perforation or ruptures with expandable metallic stents: a prospective controlled study and treatment efficacy and limitations. Dis Esophagus 2005, 18, 262–266.
 12. Cho S, Jheon S, Ryu KM, Lee EB: Primary esophageal repair in Boerhaave’s syndrome. Dis Esophagus 2008, 21, 660–663.
 13. Shimakawa T, Naritaka Y, Wagastuma Y, Konno S, Katube T, Ogawa K: Modification of the procedure for esophageal reconstruction after resection of esophageal cancer. Hepatogastroenterology 2006, 53, 372–375.