Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 2, March-April, p. 177–182

Publication type: review article

Language: English

Small Bowel Bacterial Overgrowth – Pathogenesis, Symptoms, Diagnosis, and Treatment

Bakteryjny przerost flory jelita cienkiego – patogeneza, objawy, diagnostyka i leczenie

Tomasz Hutyra1,, Barbara Iwańczak1,

1 Second Chair and Department of Pediatrics, Gastroenterology, and Nutrition, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Overgrowth of intestinal bacterial flora is the excessive growth of bacteria in the small intestine which usually dwell in the large intestine, which leads to maldigestion, malabsorption, steatorrhea, and anemia. Hypochlorhydria, anatomic anomalies, motor disorders, disturbances in communication between various segments of the alimentary tract, and immunodeficiency predispose to the excessive proliferation of flora in the small intestine. There is no standard diagnostic procedure for an unequivocal diagnosis of bacterial overgrowth in the small intestine. Among the diagnostic methods are direct ones, i.e. quantitative and qualitative assessment of the intestinal content, and indirect ones based on bacterial metabolism, i.e. respiratory tests and a test with para−aminobenzoic acid. The treatment is mainly based on antibiotics active against Gram−negative bacteria and supplementation of nutritional deficiencies.

Streszczenie

Przerost flory jelitowej to nadmierne namnażanie w obrębie jelita cienkiego drobnoustrojów bytujących zwykle w jelicie grubym, prowadzący do zaburzeń trawienia i wchłaniania – zwłaszcza biegunki tłuszczowej i niedokrwistości. Rozwojowi zespołu przerostu bakteryjnego sprzyjają: hipochlorhydria, zaburzenia anatomiczne oraz motoryczne przewodu pokarmowego, zaburzenia komunikacji odcinków przewodu pokarmowego, upośledzona odporność. Nie istnieje standaryzowany test diagnostyczny pozwalający jednoznacznie rozpoznać zespół przerostu bakteryjnego flory jelita cienkiego. Do metod diagnostycznych należą metody bezpośrednie, czyli ilościowe i jakościowe badanie bakterii w treści bliższego odcinka jelita cienkiego oraz metody pośrednie opierające się na metabolizmie drobnoustrojów: testy oddechowe oraz test z kwasem paraaminobenzoesowym. Leczenie polega przede wszystkim na stosowaniu antybiotyków aktywnych wobec bakterii Gram−ujemnych oraz uzupełnianiu niedoborów pokarmowych.

Key words

small bowel bacterial overgrowth, pathogenesis, diagnosis, treatment

Słowa kluczowe

jelitowy przerost bakteryjny, patogeneza, diagnostyka, leczenie

References (24)

 1. Berg RD: The indigenous gastrointestinal microflora. Trends Microbiol 1996, 4, 430–435.
 2. Sobieszczańska BM: The influence of intestinal dysbiosis on human’s health. Gastroenterol Pol 2008, 15, 287–290.
 3. King CE, Toskes PP: Small intestine bacterial overgrowth. Gastroenterology 1979, 76, 1035–1055.
 4. Kirsch M: Bacterial overgrowth. Am J Gastroenterol 1990, 85, 231–237.
 5. Toskes PP: Bacterial overgrowth of the gastrointestinal tract. Adv Int Med 1993, 38, 387–406.
 6. Van der Waaij D: Colonization resistance of the digestive tract−mechanism and clinical consequences. Nahrung 1987, 31, 507–517.
 7. Van der Waaij D: The microflora of the gut: recent findings and implications. Dig Dis 1991, 9, 36–48.
 8. Bouhnik Y, Alain S, Attar A, Flourié B, Raskine L, Sanson−Le Pors MJ, Rambaud JC: Bacterial population contaminating the upper gut in patient with small intestinal bacterial overgrowth syndrome. Am J Gastroenterol 1999, 94, 1327–1331.
 9. Gracey M: The contaminated small bowel syndrome: pathogenesis, diagnosis, and treatment. Am J Clin Nutr 1979, 32, 234–243.
 10. Li E: Bacterial overgrowth. In: Textbook of Gastroenterology. Ed.: Yamada T, Lippincott Company, Philadelphia 1995, 1673–1680.
 11. Salyers AA: Energy sources of major intestinal fermentative anaerobes. Am J Clin Nutr 1979, 32, 158–163.
 12. Su J, Smith MB, Rerknimitr R, Morrow D: Small intestine bacterial overgrowth presenting as protein−losing enteropathy. Did Dis Sci 1998, 43, 679–681.
 13. Khoshini R, Dai SC, Lezcano S, Pimentel M: A systematic review of diagnostic tests for small intestinal bacterial overgrowth. Dig Dis Sci 2008, 53, 1443–1454.
 14. Orenstein SR, Whitington PF: Intestinal bacterial overgrowth in the pediatric patient. J Tenn Med Assoc 1984, 77, 198–201.
 15. Corazza GR, Menozzi MG, Strocchi A, Rasciti L, Vaira D, Lecchini R, Avanzini P, Chezzi C, Gasbarrini G: The diagnosis of small bowel bacterial overgrowth. Reliability of jejuna culture and inadequacy of breath hydrogen testing. Gastroenterology 1990, 98, 302–309.
 16. Walters B, Vanner SJ: Detection of bacterial overgrowth in IBS using the lactulose H2 breath test: comparison with 14C−D−Xylose and healthy controls. Am J Gastroenterol 2005, 100, 1566–1570.
 17. King CE, Toskes PP: Breath tests in the diagnosis of small intestinal bacterial overgrowth. Crit Rev Clin Lab Sci 1984, 21, 269–281.
 18. Kerlin P, Wong L: Breath hydrogen testing in bacterial overgrowth of the small intestine. Gastroenterology 1988, 95, 982–988.
 19. Riodan SM, McIver CJ, Walker BM, Duncombe VM, Bolin TD, Thomas MC: The lactulose breath hydrogen test and small intestinal bacterial overgrowth. Am J Gastroenterol 1996, 91, 1795–1803.
 20. Pimentel M, Mayer AG, Park S, Chow EJ, Hasan A, Kong Y: Methane production during lactulose breath test is associated with gastrointestinal disease presentation. Dig Dis Sci 2003, 48, 86–92.
 21. Lupascu A, Gabrielli M, Lauritano EC, Scarpellini E, Santoliquido A, Cammarota G, Flore R, Tondi P, Pola P, Gasbarrini G, Gasbarrini A: Hydrogen glucose breath test to detect small intestinal bacterial overgrowth: a prevalence case−control study in irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther 2005, 22, 1157–1160.
 22. Hill ID, Mann MD, Househam KC, Bowie MD: Use of oral gentamicin, metronidazole, and cholestyramine in the treatment of severe persistent diarrhea in infants. Pediatrics 1986, 77, 477–481.
 23. Soudah HC, Halser WL, Owyang C: Effect of octreotide intestinal motility and bacterial overgrowth in scleroderma. N Engl J Med 1991, 325, 1461–1467.
 24. Attar A, Flourie B, Rambaud JC: Antibiotic efficacy in small intestinal bacterial overgrowth−related chronic diarrhea: a crossover, randomized trial. Gastroenterology 1999, 117, 794–797.