Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 6, November-December, p. 677–679

Publication type: letter to editor

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Branchial Cyst in a Zenker’s Diverticulum

Torbiel branchiogenna w uchyłku Zenkera

Andrzej Lewandowski1,, Renata Taboła1,, Krystyna Markocka−Mączka1,, Jerzy Rabczyński2,

1 Department of Gastrointestinal and General Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department of Anatomopathology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Lymphoepithelial cyst, also known as branchial cyst, is a lesion lined by stratified squamous epithelium and surrounded by lymphoid tissue and is a very rare condition. Its origin is unclear. The authors describe a case of lymphoepithelial cyst in a very unusual location, i.e. within the wall of a cervical diverticulum of the esophagus. The lymphoepithelial cyst was diagnosed in a middle−aged female patient who underwent surgery due to the presence of a small Zenker’s diverticulum causing symptoms of severe dysphagia. Surprisingly, the cyst was diagnosed on histopathological examination after excision of the diverticulum. Surgical excision of the branchial cyst is considered curative and, in some cases, diagnostic.

Streszczenie

Torbiel branchiogenna należy do bardzo rzadko rozpoznawanych patologii. Stwierdza się ją najczęściej w dnie jamy ustnej, gardle, języku, śliniance przyusznej, tarczycy i śródpiersiu. Cystę wyściela nabłonek wielowarstwowy płaski, który otacza tkanka limfatyczna, miejscami formułująca grudki chłonne. Pochodzenie torbieli pozostaje niewyjaśnione, chociaż przeważa teoria niekompletnego zamknięcia łuków lub kieszonek skrzelowych. Autorzy opisują bardzo rzadkie umiejscowienie torbieli w uchyłku Zenkera. Torbiel zdiagnozowano u kobiety w średnim wieku, którą operowano z powodu uchyłka Zenkera rozpoznanego badaniem endoskopowym i kontrastowym przełyku. Chora została zakwalifikowana do zabiegu, mimo że uchyłek miał niewielkie rozmiary, ze względu na znaczne trudności w połykaniu. Torbiel stwierdzono dopiero w badaniu histopatologicznym ściany wyciętego uchyłka.

Key words

esophagus, Zenker’s diverticulum, branchial cyst

Słowa kluczowe

przełyk, uchyłek Zenkera, cysta branchiogenna

References (5)

  1. Asami S, Naomato Y, Shirakawa Y et al.: Lymphoepithelial cyst of the cervical esophagus. J Gastroenterol 2006, 41, 88–90.
  2. Bhaskar SN: Lymphoepithelial cysts of the oral cavity. Report of 24 cases. Oral Surg. 1966, 2, 120–218.
  3. Brücher BLDM, Sarbia M, Oestreicher E et al.: Squamous cell carcinoma and Zenker diverticulum. Dis Esoph 2007, 20, 75–78.
  4. Eng ChY, Quarishi MS, Watson MG: Bronchial or branchial cervical cyst? Otolaryngol Head Neck Surg 2006, 135, 958–959.
  5. Glosser JW, Pires CAS, Feinberg SE: Branchial cleft or cervical lymphoepithelial cysts. J Am Dent Assoc 2003, 1, 81–86.