Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 6, November-December, p. 595–597

Publication type: editorial article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Esophageal Foreign Bodies – How Will We Extract Them in the Future?

Obce ciała w przełyku – jak będziemy je usuwać w przyszłości?

Dov Weissberg1,

1 E. Wolfson Medical Center, Holon, and Tel Aviv University Sackler School of Medicine, Tel Aviv, Israel

Abstract

For the extraction of esophageal foreign bodies (FBs), the flexible fiberoptic esophagoscope is often inadequate and may be dangerous. This is particularly so in the presence of sharp FBs and those with protruding parts. Under such circumstances the danger of perforation is increased and the rigid (open−tube) instrument should be used for their extraction. In recent years there is an overwhelming tendency to abandon the rigid esophagoscope in favor of the flexible instrument. As a result, many physicians in training in relevant disciplines are not proficient in the use of the rigid instrument. The author worries about this tendency and calls for the reintroduction of rigid esophagoscopy into clinical use. For this purpose, the inclusion of rigid esophagoscopy in the training curricula of physicians involved in the study and treatment of esophageal disease is urged.

Streszczenie

Usuwanie ciał obcych z przełyku za pomocą wziernika giętkiego jest często nieodpowiednie. Szczególnie obiekty ostre lub mające części sterczące zwiększają niebezpieczeństwo przedziurawienia przełyku i do usunięcia ich należy używać wziernika sztywnego. W ostatnich latach coraz rzadziej używa się techniki posługującej się przyrządami sztywnymi do wziernikowania przełyku, a coraz częściej stosuje się wziernik giętki (fibroskopowy). W rezultacie lekarze specjalizujący się w dyscyplinach związanych z badaniem przełyku często nie są wyćwiczeni w używaniu wziernika sztywnego. Ta tendencja budzi niepokój u autora, który apeluje o wprowadzenie od nowa wziernikowania sztywnego do użycia klinicznego. W tym celu należy włączyć wziernikowanie przełyku z użyciem sztywnych przyrządów do programu nauczania w dziedzinach związanych z badaniem i leczeniem chorób przełyku.

Key words

esophagus, foreign body, esophagoscopy, esophageal injury

Słowa kluczowe

przełyk, ciało obce, wziernikowanie przełyku, uraz przełyku

References (24)

 1. Yee KF, Schild JA, Hollinger PH: Extraluminal foreign bodies (coins) in the food and air passages. Ann Otol 1975, 84, 619–623.
 2. Bloom RR, Nakano PH, Gray SW, Skandalakis JE: Foreign bodies in the gastrointestinal tract. Am Surg 1986, 52, 618–621.
 3. Medina HM, Garcia MJ, Velasquez O, Sandoval N: A 73−year old man with chest pain 4 days after a fish dinner. Chest 2004, 126, 294–297.
 4. Weissberg D, Refaely Y: Foreign bodies in the esophagus. Ann Thorac Surg 2007, 84, 1854–1857.
 5. Jackson C, Jackson CL: Bronchoesophagology. Saunders, Philadelphia 1959, 246–262.
 6. Bigler FC: The use of a Foley catheter for removal of blunt foreign bodies from the esophagus. J Thorac Cardiovasc Surg 1966, 51, 759–760.
 7. Bending DW: Removal of blunt esophageal foreign bodies by flexible endoscopy without general anesthesia. Am J Dis Child 1986, 140, 789–790.
 8. Ong TH: Removal of blunt esophageal foreign bodies in children using a Foley catheter. Aust Pediatr J 1982, 18, 60–62.
 9. Weissberg D: Foreign bodies in the gastro−intestinal tract. S Afr J Surg 1991, 29, 150–153.
 10. Chaikhouni A, Kratz JM, Crawford FA: Foreign bodies of the esophagus. Am Surg 1985, 51, 173–179.
 11. Roffman E, Jalisi S, Hybels R, Catalano P: Failed extraction of a sharp esophageal foreign body with a flexible endoscope. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002, 128, 1096–1098.
 12. Brady PG: Endoscopic removal of foreign bodies. In: Silvis SE, ed. Therapeutic Gastrointestinal Endoscopy. New York, NY: Igaku−Shoin; 1990.
 13. Giordano A, Adams G, Bois L Jr, Meyerhoff W: Current management of esophageal foreign bodies. Arch Otolaryngol 1981, 107, 249–251.
 14. Vizcarrondo FJ, Brady PG, Nord HJ: Foreign bodies of the upper gastrointestinal tract. Gastrointest Endosc 1983, 29, 208–210.
 15. Ricote GC, Torre LR, DeAyala VP et al.: Fiberendoscopic removal of foreign bodies of the upper part of the gastrointestinal tract. Surg Gynecol Obstet 1985, 160, 499–504.
 16. Webb WA: Management of foreign bodies of the upper gastrointestinal tract: update. Gastrointest Endosc 1995, 41, 39–51.
 17. Webb W: Management of foreign bodies of the upper gastrointestinal tract. Gastroenterology 1988, 94, 204–216.
 18. Classen M, Farthman EF, Seifert E, Wurbs D: Operative and therapeutic techniques in endoscopy. Clin Gastroenterol 1978, 7, 741–763.
 19. Seo YS, Park JJ, Kim JH, Kim JY, Yeon JE, Kim JS, Byun KS, Bak YT: Removal of press−through−packs impacted in the upper esophagus using an overtube. World J Gastroenterol 2006, 12, 5909–5912.
 20. Wrona R, Betkowski A, Olechnowicz H: The danger of removing some esophageal foreign bodies by fiberoptics (in Polish). Otolaryngol Pol 1997, 51 Suppl 25, 341–344.
 21. Al−Qudah A, Daradkeh S, Abu−Khalaf M: Esophageal foreign bodies. Eur J Cardiothorac Surg 1998, 13, 494–499.
 22. Hawkins DB: Removal of blunt foreign bodies from the esophagus. Ann Otol Rhinol Laryngol 1990, 99, 935–940.
 23. Blair SR, Graeber GM, Cruzzavala JL et al.: Current management of esophageal impactions. Chest 1993, 104, 1205–1209.
 24. Hollinger LD: Management of sharp and penetrating foreign bodies in the upper aerodigestive tract. Ann Otol Rhinol Laryngol 1990, 99, 684–688.