Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 2, March-April, p. 221–227

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Conversion from Cyclosporine/Azathioprine to Tacrolimus/Mycophenolate Mofetil in Patients with Allograft Dysfunction and Cyclosporine−induced Side Effects

Konwersja cyklosporyny/azatiopryny do takrolimusu/mykofenolanu mofetilu u pacjentów z dysfunkcją alloprzeszczepu i objawami ubocznymi cyklosporyny

Mirosław Banasik1,, Maria Boratyńska1,, Krzysztof Letachowicz1,, Oleksandra Vakulenko1,, Wojciech Weyde1,, Wojciech Polak2,, Dariusz Patrzałek2,, Marian Klinger1,

1 Department of Nephrology and Transplantation Medicine Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department of General, Vascular and Transplantation Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. Conversion from cyclosporine (CsA) to tacrolimus (Tac) can be a strategy in kidney transplant patients with acute rejection and deterioration of renal function. Cyclosporine−induced side effects can also suggest such a procedure.
Objectives. To examine the influence of conversion from CsA/azathioprine to Tac/mycophenolate mofetil (MMF) on renal graft function, survival, and cyclosporine−induced side effects.
Material and Methods. A total of 88 patients were converted to Tac/MMF for the following reasons: 55 patients (group I) in whom acute rejection had not resolved, 26 patients (group II) with chronic allograft dysfunction, and 7 patients (group III) with gingival hyperplasia or hyperlipidemia.
Results. In group I, acute rejection was treated with methylprednisolone and additionally with ATG in 10 patients. The conversion was performed 4.4 ± 5.2 months after transplantation. Serum creatinine dropped from 3.02 ± 1.6 mg/dl before conversion to 2.08 ± 0.8 (p = 0.0002) after 6 months, 2.2 ± 1.1 (p = 0.003) after 12 months, and 2.3 ± 1.4 (p = 0.04) after 24 months. The decline in renal function caused loss of graft in 5 patients 1 year after conversion (graft survival: 91%), in 7 after 2 years, and in 3 after 3 years (graft survival: 71%). Group II patients were converted 51.1 ± 39.7 months after transplantation and exhibited deterioration of renal function: creatinine level rose from 2.7 ± 0.6 mg/dl before conversion to 3.5 ± 1.3 mg/dl after one year (p < 0.05). Twelve patients lost their grafts one year after conversion (graft survival: 53.8%). Group III patients were converted 31.8 ± 28 months after transplantation and had a mean serum creatinine level of 1.1 ± 0.6 mg/dl, which did not change with conversion. The side effects of cyclosporine ameliorated. In all the patients the cholesterol level decreased from 6.06 ± 1.7 mM to 5.15 ± 1.2 mM (p = 0.0007) and triglyceride level from 2.45 ± 1.7 mM to 1.91 ± 1.0 mM (p < 0.05) 12 months after conversion. Significant changes in blood pressure were not observed after conversion.
Conclusion. The patients with acute rejection in whom antirejection therapy did not provide total resolution benefited from the conversion to tacrolimus/MMF. However, it failed to stop progressive chronic graft nephropathy. The conversion allowed regression of cyclosporine−induced side effects. Hyperlipidemia was also significantly ameliorated.

Streszczenie

Wprowadzenie. Konwersja cyklosporyny (CsA) do takrolimusu (Tac) u pacjentów po przeszczepie nerki może być postępowaniem w przypadku epizodu ostrego odrzucania i pogorszenia funkcji przeszczepu. Objawy uboczne cyklosporyny mogą również sugerować zmianę leczenia.
Cel pracy. Zbadanie wpływu konwersji CsA/azatiopryny do Tac/mykofenolanu mofetilu (MMF) na funkcję przeszczepu, przeżycie oraz efekty uboczne cyklosporyny.
Materiał i metody. Chorzy (88 osób) zostali skonwertowani do Tac/MMF z następujących powodów: grupa I (55 osób), u których ostre odrzucanie nie zostało skutecznie wyleczone, grupa II (26 osób) z przewlekłą nefropatią alloprzeszczepu i grupa III (7 osób) z przerostem dziąseł lub hiperlipidemią.
Wyniki. W grupie I, ostre odrzucanie było leczone metyloprednizolonem i dodatkowo u 10 osób ATG. Konwersja została przeprowadzona 4,4 ± 5,2 miesiąca po przeszczepie. Kreatynina w surowicy krwi spadła z 3,02 ± 1,6 mg/dl przed konwersją do 2,08 ± 0,8 (p = 0,0002) po 6 miesiącach, 2,2 ± 1,1 (p = 0,003) po 12 miesiącach i 2,3 ± 1,4 (p = 0,04) po 24 miesiącach. Roczne przeżycie przeszczepu po konwersji wynosiło 91%. W grupie II chorzy zostali skonwertowani 51,1 ± 39,7 miesięcy po przeszczepie. Obserwowano pogarszanie funkcji przeszczepu pomimo konwersji. Dwunastu chorych utraciło przeszczep w ciągu roku od zmiany leczenia. W grupie III chorzy zostali skonwertowani 31,8 ± 28 miesiąca po przeszczepie. Stężenie kreatyniny po konwersji nie zmieniło się. Obserwowano ustępowanie objawów ubocznych indukowanych cyklosporyną. U wszystkich pacjentów stężenie cholesterolu oraz trójglicerydów obniżyło się po konwersji. Nie obserwowano znaczących zmian ciśnienia tętniczego.
Wnioski. Chorzy z epizodem ostrego odrzucania, u których terapia przeciwodrzuceniowa nie przyniosła spodziewanego rezultatu odnieśli korzyść po konwersji do Tac/MMF. Konwersja nie powstrzymała postępu przewlekłej nefropatii przeszczepu. Obserwowano regresję objawów ubocznych indukowanych cyklosporyną oraz korzystny wpływ konwersji na hiperlipidemię.

Key words

kidney transplant, conversion from cyclosporine to tacrolimus, chronic allograft nephropathy, acute rejection, cyclosporine side effect

Słowa kluczowe

przeszczepienie nerki, konwersja CsA do Tac, przewlekła nefropatia przeszczepu, ostre odrzucenie, objawy uboczne cyklosporyny

References (31)

 1. Meier−Kriesche HU, Schold JD, Srinivas TR et al.: Lack of improvement in renal allograft survival despite a marked decrease in acute rejection rates over the most recent era. Am J Transplant 2004, 4, 378.
 2. Cecka JM: The UNOS Scientific Renal Transplant Registry. In: Clinical transplants. Eds.: Cecka JM, Terasaki PI: 2000. Los Angeles, UCLA Immunogenetics Center 2001, p 1.
 3. Jordan ML, Shapiro R, Vivas CA et al.: FK506 „rescue” for resistant rejection of renal allografts under primary cyclosporine immunosuppression. Transplantation 1994, 57, 860.
 4. Kliem V, Radermacher J, Hiss M et al.: Conversion to tacrolimus for acute corticosteroidand antibody−resistant rejection following kidney transplantation. Transplant Proc 1999, 31, 37.
 5. Blume C, Hollenbeck M, Ivens et al.: Conversion from cyclosporine to tacrolimus prevents transplant function loss due to acute steroid−resistant or chronic rejection in renal allograft recipients. Transplant Proc. 2001, 33, 3161.
 6. Yamani MH, Starling RC, Pelegrin D et al.: Efficacy of tacrolimus in patients with steroid−resistant cardiac allograft cellular rejection. J Heart Lung Transplant 2000, 19, 337.
 7. Morrissey PE, Gohh R, Shaffer D et al.: Correlation of clinical outcomes after tacrolimus conversion for resistant kidney rejection or cyclosporine toxicity with pathologic staging by the Banff criteria. Transplantation 1997, 27, 845.
 8. Kaplan B, Schold JD, Meier−Kirsche HU: Long−term graft survival with neural and tacrolimus: a paired kidney analysis. J Am Soc Nephrol 2003, 14, 2980.
 9. Pirsh JD, Miller J, Deierhoi MH et al.: A comparison of tacrolimus (FK506) and cyclosporine for immunosuppression after cadaveric renal transplantation. FK506 Kidney Transplant Study Group. Transplantation 1997, 63, 977.
 10. Margreiter R: European Tacrolimus vs. Ciclosporin Microemulsion Renal Transplantation Study Group. Efficacy and safety of tacrolimus compared with ciclosporin microemulsion in renal transplantation: a randomized multicenter study. Lancet 2002, 359, 741.
 11. Dudley CR: European tacrolimus Renal Rejection Study Group: Conversion at first rejection: a prospective trial comparing cyclosporine microemulsion with tacrolimus in renal transplant recipients. Transplant Proc. 2001, 33, 1034.
 12. Nankivell BJ, Chapman JR: Chronic Allograft Nephropathy: Current Concepts and Future Directions, Transplantation 2006, 81, 643.
 13. Racusen LC, Solez K, Colvin RB et al.: The Banff 97 working classification of renal allograft pathology. Kidney Int 1999, 55, 713.
 14. Krieger N, Becker B, Heisey D et al.: Chronic allograft nephropathy uniformly affects Recipients of cadaveric, nonidentical living−related, and living−unrelated grafts. Transplantation 200, 75, 1677.
 15. Cecka JM: The UNOS Scientific Renal Transplant Registry. In: Clinical transplants Cecka. Eds.: JM, Terasaki PI 1998. Los Angeles, UCLA Tissue Typing Laboratory, 1–16.
 16. Nicol D, MacDonald AS, Belitsky P: Early prediction of renal allograft loss beyond one year. Transplant Int 1993, 6, 153.
 17. Giral M, Taddei C, Nguyen JM et al.: Single center analysis of 468 first cadaveric kidney allograft with uniform ATG−CsA sequential therapy. In Clinical Transplants 1996. Eds.: MJ Cecka, Terasaki PI, Los Angeles, UCLA Tissue Typing Laboratory, 257–264.
 18. Humar A, Kerr S, Gillingham KJ, Matas AJ: Features of acute rejection that increase risk for chronic rejection. Transplantation 1999, 68, 1200.
 19. Ishikawa A, Flechner SM, Goldfarb DA et al.: Significance of serum creatinine pattern and area under the creatinine versus time curve during the first acute renal transplant rejection. Transplant Proc 2000, 32, 781–783.
 20. Hariharan S., McBride MA, Cerikh WD et al.: Post−transplant renal function in the first year predicts long−term kidney transplant survival Kidney Int 2002, 62, 311.
 21. Pascual M, Swinford RD, Ingelfinger JR et al.: Chronic rejection and chronic cyclosporin toxicity in renal allografts. Immunol Today 1998, 19, 514.
 22. Halloran PF: Call for revolution: a new approach to describing allograft deterioration. Am J Transplant 2002, 2, 195.
 23. Murphy GJ, Waller JR, Sandford RS et al.: Randomized clinical trial of the effect of microemulsion cyclosporin and tacrolimus on renal allograft fibrosis. Br J Surg 2003, 90, 680.
 24. McCune TR, Thacker LR II, Peters TG et al.: Effects of tacrolimus on hyperlipidemia after successful renal transplantation: a Southeastern Organ Procurement Foundation multicenter clinical study. Transplantation 1998, 65, 87.
 25. Artz MA, Boots JM, Ligtenberg G et al.: Conversion from cyclosporine to tacrolimus improves quality−of−life indices, renal graft function and cardiovascular risk profile. Am J Transplant 2004, 4, 937.
 26. Baid−Agrawal S, Delmonico FL, Tolkoff−Rubin NE et al.: Cardiovascular risk profile after conversion from cyclosporine A to tacrolimus in stable renal transplant recipients. Transplantation 2004, 77, 1199.
 27. Vincenti F, Jensik SC, Filo RS et al.: A long−term comparison of tacrolimus (FK506) and cyclosporine in kidney transplantation: evidence for improved allograft survival at five years. Transplantation 2002, 73, 775.
 28. Hohage H, Welling U, Heck M et al.: Conversion from cyclosporine to tacrolimus after renal transplantation improves cardiovascular risk factors. Int Immunopharmacol 2005, 5, 117.
 29. Artz MA, Boots JM, Ligtenberg G et al.: Conversion from cyclosporine to tacrolimus improves quality−of−life indices, renal graft function and cardiovascular risk profile. Am J Transplant 2004, 4 (6), 937–945.
 30. Radwan−Oczko M, Boratynska M, Banasik M et al.: Regression of Cyclosporine A−Induced Gingival Hyperplasia Following Switch to Tacrolimus in Renal Transplant Recipients. Adv Clin Exp Med 2005, 14, 69.
 31. Kohnle M, Lutkes P, Witzke O et al.: Conversion to Tacrolimus in Cyclosporine A treated patients with gum hyperplasia. Transplant Proc 1998, 30, 2122.